Fees!

Stellenbosch Universiteit se Kweekskool vier sy 150 jarige bestaan! Is dit nie ‘n wonderlike, wonderlike prestasie nie?

Maar, op (byna) alle ander akademiese gebiede was daar enorme vooruitgang, dink maar aan fisika, biologie, sielkunde, medies, ens., ens.

Wat het die kweekskool vermag?

Dis ironies dat Darwin se Origin of Species óók 150 jaar gelede die lig gesien het. Tot vandag leef die meeste teoloë in ‘n evolusionêre duisternis – in ‘n biologiese sin sowel as in die verwerwing van nuwe kennis.

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “Fees!

  1. groeniedrakie

    Vlymskerp so vroeg in die more, ne!

  2. TheSpear

    Lol! Dit vat ‘n sekere bo-natuurlike krag om vir jouself te lieg vir 150 jaar.

  3. abrham

    dalk…miskien… het willie esterhuize vir ons n antwoord!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s