Te dom vir hierdie juweel

Het sopas afgekom op Litnet filosofiese juweel. Kyk hier.

Die titel van die stuk lui:

Tegnologiese singulariteit en transendentale monisme: medeskeppers van volhoubare alternatiewe toekomste

en die eerste paragraaf lui as volg: 

“Die versmelting van tegnologiese singulariteit met transendentale monisme word gepostuleer as die mees aangewese kompromie vir die skep van volhoubare alternatiewe toekomste. Vier moontlike toekomste kan na vore kom wanneer twee tipes tegnologiese progressies en twee tipes metafisika met mekaar gekombineer word: (a) Tegnologiese singulariteit gekombineer met materiële monisme, wat kan veroorsaak dat die mensdom soos dit vandag daar uitsien, tot ’n einde kom en die era van transhumanisme inlui. (b) Liniêre verandering, gekombineer met materiële monisme, wat ’n ekstrapolasie van vandag se situasie na die sogenaamde huidige toekoms kan teweegbring, dit is, ontwikkeling en onderontwikkeling, rykes en armes, en ekologiese nievolhoubaarheid. (c) Liniêre verandering gekombineer met transendentale monisme, wat daartoe kan lei dat bewustheid die dominante oorsaaklike realiteit word in ’n lae-tegnologie-wêreld met volhoubare naturalisme. (d) Tegnologiese singulariteit gekombineer met transendentale monisme, wat tot heeltemal nuwe toekomste kan lei waar ’n hoogs bewuste mensdom tegnologie gebruik as ’n middel tot ’n volhoubare hoë-orde-leefwyse.”

In die stuk word verwys na die werk van Ray Kurzweil, tewens, die term tegnologiese singulariteit is verleen aan Kurzweil se werk.

Daar staan enkele van Kuzrweil se boeke op my boekrak, en ja, ek het hulle gelees – maar in geen van sy werk bespeur ek die onverstaanbare en hoogdrawende taalgebruik soos in bostaande stuk nie.

Is dit dalk omdat Kurzweil in engels skryf?


Advertisements

8 Comments

Filed under Uncategorized

8 responses to “Te dom vir hierdie juweel

 1. DallaSePa

  Nee fokkit … en dit nogal op ‘n nugter maag …

 2. Angelor

  🙂 Wel Google se dit moet so iets lyk in EngelsToo stupid vir hierdie jewelSon October 4, 2009, 12:01 0 Comment Share Send Article Laaik.it Yahoo Google Digg del.icio.us Facebook What is this? Skakels below that which leaves by sal ‘n sosial book mark-yard gap. Hierdie tipe webwerwe allows you to order my book versameling of persoonlike remarked to bou. Dis’ n better system as you book webleser se jy brand funksie because of the book remarked that the Internet can only place ear kry and sódoende can share with friends. Use the following pos hierdie Skakels to be part of my book sosial-yard mark of choice. Read more sosial ear note book Report Abuse The sopas afgekom on Litnet filosofiese jewel. Kyk here.Each of those guys that title:Tegnologiese singularity and trans dental monism: co skeptical press volhoubare alternatiewe futureand that first paragraph as lazy follow:”The fusion of trans tegnologiese singularity with dental monism become gepostuleer axis co aangewese kompromie vir die skeptical of volhoubare alternatiewe future. Moontlike Four future after furrow come when two tipees tegnologiese progressions and two tipees metafisika with each word gekombineer: (a) singularity Tegnologiese gekombineer with physical monism, which may cause Saak that humanity today there uitsien this club, to my end come and that era of transhumanism inlui. (b) Liniers change gekombineer with material monism, what a ekstrapolasie today se situasie after that sogenaamde current toekoms can bring rise, it is, development and underdevelopment, rykes and armes, and ekologiese nievolhoubaarheid. (c)

 3. Angelor

  (c) change gekombineer lined with trans dental monism, as this may lead to awareness that dominant oorsaak like reality into a world-layers-tegnologie volhoubare with naturalism. (d) Tegnologiese singularity gekombineer with trans dental monism, which could lead to future heeltemal Nuwe where my lofty conscious humanity tegnologie use as my medium to show how volhoubare-order life-wyse. “In that piece is that after work verwys Ray Kurzweil, tewens, that term tegnologiese singularity grant is to work Kurzweil se.Here are some of my book on Kuzrweil se boekrak, and yes, the ek hulle gelées – but no work sy detect and inarticulate and high draw income languages nie soos in bostaande piece.Is this because DALK Kurzweil skryf in English?

 4. maryke-anne

  Mmmmmm praat hy Afrikaans?

 5. Angelor

  Op n ernstige noot,.. vir my lyk dit soos die toonbeeld van “Bullshit baffles brains”

 6. vuurklip

  Glo dit of nie, die stuk maak sin. Maar dit vat net te veel tyd en energie vir my beperkte verstand om die sin daarvan behoorlik te ontleed en waardeer …

 7. Angelor

  Ek glo jou,.. maar ek vra altyd waarom? wat probeer die skrywer (of meer algemeen, die politikus) bewys deur sy taalgebruik? Dit is beslis nie bloot goeie Afrikaans nie, Bv. die gebruik van Anglisismes wat gemaklk vervang kan word met suiwer Afrikaans,..(Maar dan weer, ek weet soveel van Afrikaans af soos n kat van sofraan)

 8. Neffertiti

  Ja nee, ek stem saam, darem te hoogdrawend. As hy nie tred hou met die psige van die mens, gaan hy die pot missit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s