Werklike en verbeelde gevare

In gister se Die Burger:

            Kapenaars ruk op teen klimaatsverandering

Die artikel lys talle projekte ter ondersteuning van die veldtog 350.org se internasionale dag van aksie teen klimaatsverandering.

Nou toe nou!

Die 350 verwys na die “ideale” CO2 konsentrasie, dws 350 deeltjies CO2 per miljoen deeltjies van die atmosfeer. ‘n Uiters klein persentasie (0.035%) van die atmosfeer is dus CO2.

Die totale hoeveelheid CO2 wat deur die oseane en land (Bron: Peter Taylor in Chill, Clariview 2009) hersikuleer word, word op sowat 150 Giga-ton geraam, die menslike produksie van CO2 word op 7 Giga-ton geraam – slegs sowat 5% van die totaal.

In die lig van bostaande is moeilik om in te sien hoe die CO2 wat ons produseer die klimaat wesenlik beïnvloed en hoe die pogings om die konsentrasie CO2 op ‘n arbitrêre 350 dpm vas te pen, enigsins ‘n beduidende uitwerking sal hê.

Daar is veel groter gevare wat ons bedreig! Gevare waarteen ons almal behoort te betoog – en nie net een keer per jaar nie.

Die meeste en die ergste van hierdie gevare het hoofsaaklik een oorsaak: Die ANC se beleid van kaderonplooiing. Lees maar Helen Zille se ontleding soos in Die Burger van vandag. Hierdie beleid lei tot die verval van dienslewering op alle regeringsvlakke, en op die verskillende aanslae op die regbank en die vrye pers – hoekstene van die demokrasie en ons belangrikste skans teen magsmisbruik.

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “Werklike en verbeelde gevare

  1. eiewys-gekkigheid

    Any excuse is beter than none.

  2. vuurklip

    Wie bedoel jy met “hulle”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s