Litnet: Oneerlikheid oor die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans

Hier volg ‘n aanhaling uit ‘n artikel van van Jason Lloyd op Litnet

Die joernalis Leopold Scholtz het onlangs in sy rubriek geskryf: “Afrikaans behoort nie net aan die Afrikaners nie; dit behoort aan almal wat die taal praat.” As in ag geneem word dat bruines aan die Afrikaanse taal sy eerste beslag gegee het, dan moet Scholtz se sin soos volg lees: “Afrikaans behoort nie net aan die bruines nie; dit behoort aan almal wat die taal praat.” Dit is dié oneerlikheid by sommige wittes oor die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans wat bruines skepties maak om betrokke te raak by die “taaldebat” by die Universiteit van Stellenbosch. Sulke oneerlikheid versterk onderlinge wantroue tussen wit en bruin.

Lees meer hier

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s