Die hotelbrak

In gister se BY beskryf Dana Snyman die basterbrak van Vissiesbaai se hotel:

En links van die (kroeg)deur het die hotel se basterbrak, Kolle, gelê, soos ‘n vraagteken agter ‘n vraag wat ‘n verdrietige antwoord het.

Lees die storie.

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “Die hotelbrak

  1. zephur

    Die man kan lekker met woorde speel…

  2. Antoinette2008

    Wat ‘n pragtige frase!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s