Bokant hulle vuurmaakplek!

Volgens die Departement van Onderwys, is die Evolusieleer bokant onderwysers en skoolkinders se vuurmaakplek. Om daardie rede word die onderwerp dus uit die laerskoolkurrikulum geskrap. 

Beteken dit nou dat alle moeilike onderwerpe óók geskrap moet word? Dan sal alles wat logiese redenasievermoë verg ook maar gaskrap moet word word. 

Wat bly dan oor? Seker alles waarvoor daar geen logika by betrokke is nie, soos die storie van Adam en Eva. Opwekking uit die dood. Water wat in wyn verander word. Brode en visse wat vermenigvuldig. Alles “feite” wat net klakkeloos aanvaar kan word sonder die behoefte aan kritiese ondersoek.

Absurd.

Die Cape Times se briewekolomme is vol kritiese kommentaar oor hierdie absurde besluit (met die uitsondering van die evolusionêrblinde briefskrywer Dr Bernhard Ficker).

En Die Burger? Tensy ek dit misgekyk het, swyg die briefskrywers soos die graf – dalk omdat Die Burger se lesers die besluit verwelkom?

Lees Die Burger en lag saam.

11 Comments

Filed under Uncategorized

11 responses to “Bokant hulle vuurmaakplek!

 1. HeavyHenry

  Moeilik? Wat’s moeilik daaraan?Relativiteit is moeilik. Maxwell se vergelykings is moeilik.Evolusie is eenvoudig!Fok!

 2. vuurklip

  Die absurditeit wan hulle “logika” dui op ‘n verskuilde agenda.En fok, ja, dis ‘n belangrike element van evolusie!

 3. Neander

  Wat is nou moeilik aan DNS verwantskappe en mutasies?Ag nee!

 4. TS

  Grinnik… (ek moet my feite mooi agtermekaar kry) – toe ons met die Hersiene kurrikulum begin het was daar navraag hieroor en ons bestuursliggaam het besluit dat die mense met besware se kinders word by die deel van die leerplan verskoon. Daardie jaar was daar so 4 gr.7’s wat dan die tyd in die personeelkamer rondgehang het en gevrek het van nuuskierigheid.Gelukkig was daar net die een navraag en toe nooit weer nie. Hierdie sê ek baie versigtig maar sommige ouers gaan ‘n moerse verrassing kry ‘as’ hulle in die hemel kom …

 5. rosiemetdorings

  evolusieleer en evolusieteorie is volgens my nie presies dieselfde, maar ek is oop vir oortuiging.Ek sien dit dat die evolusieteorie ‘n moontlike proses van die skepping is terwyl die evolusieleer die Bybelse skeppingsverhaal vervang.

 6. vuurklip

  Nee, ek is nie onverdraagsaam teenoor die godsdiensleer nie – het bloot uitgewys dat dit al is wat oorbly as “moeilike” werk uitgelaat word – en as ons aanvaar dat godsdiensonderrig nie op skool tuishoort nie, kan ons maar die kinders huistoe stuur.Dan is ons terug by die Voortrekkers waar katkisasie die enigste “skool” was.

 7. vuurklip

  Ek is nie seker dat jy reg is nie – hulle klink vir my maar baie eners – behalwe dat “evolusieleer” na my smaak gans te teologies klink.Evolusie het slegs te make met die ontwikkeling van lewe op aarde en nie met die ontstaan van die heelal nie. Dit vervang dus nie die hele skeppingsverhaal in die Bybel nie.

 8. rosiemetdorings

  moet erken geen kundige nie maar dis juis omdat jy die woord “evulusieleer” gebruik wat dit vir my na ‘n religie laat klink.

 9. HeavyHenry

  Jip – keep em stupid!

 10. skaawagter

  Klink soos die bible belt wat verskuif het…en die kleingoed is mos al in die kleuterskool deskundiges oor al wat n dinosaurus is?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s