Spieëls, Hysbakke en Oneindigheid

mirrors

Hier volg ‘n onomstootlike bewys dat jy in twee (of meer) plekke tegelyk bestaan! Was jy al ooit in ‘n hysbak met wande van spieëls? Dan sou jy veelvoudige selfbeelde gesien het!

Die argument is eenvoudig, moet dus nie nou al moed opgee nie! Enige iemand meet meer as twee funksionele breinselle sal dit met gemak kan volg.

Ons begin met net twee aannames:
1) Die heelal waarin ons bevind, is oneindig. Dws. ons kan in enige rigting beweeg sonder om ooit ‘n grens te bereik. Volgens sommige fisici lei alle bekende kosmologiese teorieë tot die gevolgtrekking dat óf ons Heelal oneindig is, óf dat daar oneindige parallelle heelalle bestaan. Die argument hou water vir beide interpretasies. Ek bepaal my tot die eerste: naamlik ‘n oneindige heelal.

2) Daar is ‘n eindige aantal fundamentele partikels, bv protone, elektrone, kwarks, higgs bosons, ens., ens., elkeen met ‘n eindige aantal energievlakke.

Die argument is as volg:

 • ‘n Oneindige heelal kan in ‘n oneindige aantal kassies van arbitrêre grootte  verdeel word.
 • Elke sodanige kassie kan net ‘n eindige aantal fundamentele partikels bevat.
 • Dit volg dus dat elke kassie ‘n eindige rangskikking van partikels bevat.
 • Hieruit volg dat, aangesien daar ‘n oneindige aantal kassies is, daar kassies moet bestaan met identiese rangskikkings van partikels.
 • Verder volg dit, dat as die kassies groot genoeg is om alle partikels te bevat waaruit jy saamgestel is, daar kassies noodwendig moet bestaan met identiese kopieë van jouself!
 • Nóg vreemder: Aangesien daar ‘n oneindige aantal kassies bestaan, moet daar noodwendig ‘n oneindige aantal kopieë van jou bestaan wat op hierdie oomblik probeer om hierdie argument te volg, of nie te volg nie!

Is jy/julle(!) nog by? Indien nie jy nie dan wel ‘n ander jy!

Advertisements

9 Comments

Filed under Allerlei, cosmology

9 responses to “Spieëls, Hysbakke en Oneindigheid

 1. Wat van: (!) Ons heelal is beslis eindig, maar
  (2) Daar is ‘n oneindige aantal heelalle? So kry ‘n mens nie ‘n Multi-heelal nie, maar ‘n Omni-heelal.
  Die Natuur het oneindige syfers – soos Pi.

  • Soos gesê, die argument hou ook vir die “multiverse”. Oor “oneindige syfers” ja, maar ‘n eidige aantal om kwantumfisika effekte te beskryf, soos bv die massa verhouding tussen elektrone en protone, of die sterkte van die “nuclear forces”. Dit lei tot die konsep van “fine tuning” maar dis ‘n heel ander storie!

 2. Ek sal my onderbewussyn moet toelaat om hierdie stelling te verwerk!

 3. Nou is ek so deurmekaar soos krismiskots in ‘n tumble drier!

 4. Ugh, well.. the other (or ‘some other’) me would say:
  “If the Big Bang is true, than this universe—no matter how big (or still getting bigger), must be finite.” (since it’s about the same mass anyway)
  Just maybe. 🙂

 5. Mmmmmm, dink ons is by dankie! 😉

 6. Moet jy my sooo laat konsentreer, om iets hiervan te maak???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s